Toiminta Tavaksi!

Toiminta Tavaksi! 2018-09-10T14:29:35+00:00

OKMn rahoittama Toiminta tavaksi! -hanke pyrkii tukemaan valtakunnallisia linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan sekä osaamisen ja koulutuksen parantamiseen. Lisäksi hanke tukee liikuntalain ja hallitusohjelman toimeenpanoa. Valtakunnallisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan, osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen kehittämistä sekä poikkisektoriaalista ja ammatillista yhteistyötä. Hankkeessa levitetään Liikkuva koulu -kärkihankkeen edellyttämällä tavalla aiemmin kokeiltuja hyviä käytäntöjä ja kehitetään kouluympäristöjen toimintakulttuuria kohti Liikkuvaa koulua. Hanke pyrkii tarjoamaan tapoja lisätä aktiivisuutta ja liikettä osaksi opetusta, koulujen toimintaympäristöä sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Tavoitteena on liikunnallisen kulttuurin edistäminen koulu- ja oppimisympäristöissä laajasti, kohdentaen toimenpiteitä henkilöstön koulutukseen sekä lasten ja nuorten ohjaukseen, opetukseen ja oppimisen tukemiseen.

Hankkeella vaikutetaan opetus- ja kasvatushenkilöstön asenteisiin ja tuetaan toimintakulttuurin muutosprosesseja. Hankkeessa tuotetaan oppimista vahvistavaa materiaalia tukemaan toiminnallisia työtapoja alakoulun ylemmillä luokilla. Iltapäiväkerhotoimintaa kehitetään oppimista tukevaksi toiminnaksi soveltaen toiminnallisen ja liikkumalla oppimisen menetelmiä.

Lisätietoja,

Toiminnanjohtaja Juha Liedes

0400 744 840

juha.liedes@lastenliikunnantuki.fi