3. luokka

Täältä löydät sisältöjä 3. luokan äidinkieleen, matematiikkaan, englantiin ja ympäristöoppiin....

Lue lisää

4. luokka

Täältä löydät sisältöjä 4. luokan äidinkieleen, matematiikkaan, englantiin ja ympäristöoppiin....

Lue lisää

5. luokka

Täältä löydät sisältöjä 5. luokan äidinkieleen, matematiikkaan, englantiin, ympäristöoppiin ja...

Lue lisää

6. luokka

Täältä löydät sisältöjä 6. luokan äidinkieleen, matematiikkaan, englantiin, ympäristöoppiin ja...

Lue lisää

Tämän Toiminta tavaksi! materiaalin tarkoituksena on auttaa 3-6 -luokkalaisten opetuksen toiminnallistamista. Alla olevista linkeistä avautuu kunkin oppiaineen sisältö luokka-asteittain ja oppiainesisällöittäin jaoteltuina. Leikkien ohjeet avautuvat pdf-tiedostoina, jolloin ne on helppo vaikkapa tulostaa mukaan. Useassa ohjeessa on linkki videoklippiin, josta leikin toteuttamisen voi nopeasti tarkistaa. Mikäli leikeissä tarvitaan sanoja, lauseita, tehtäväkortteja tms. myös ne löytyvät tulostusvalmiina ohjeessa olevan linkin takaa. Jokainen opettaja voi muokata leikit oppilailleen ja oppisisältöön sopiviksi, joten kannattaa rohkeasti perehtyä eri luokka-asteiden materiaaleihin.

Näissä leikeissä yhdistyvät liike ja kognitiivinen oppisisältö. Ideat leikkeihin on poimittu ja muokattu erilaisista tutuista leikeistä, kirjoista, nettimateriaalista ja Hämeenlinnassa toimivien toiminnallisemman ja liikkuvamman arjen tukiopettajien, Hikiloikkareiden ideoista. Leikkien oppisisällöt ovat opetussuunnitelman mukaisia. Leikit on mahdollista toteuttaa luokka- ja käytävätiloissa, mutta mikäli leikkejä pääsee toteuttamaan liikuntasaliin, koulun pihalle tai lähimetsään, niin aina parempi. Silloin liikkeen määrä luonnollisesti on vielä suurempi. Kaikki tämän verkkomateriaalin leikit on pilotoitu hämeenlinnalaisessa Myllymäen koulussa.

Liikkumisen ja oppimisen välisiä yhteyksiä on tutkittu runsaasti. Hyvien motoristen taitojen on osoitettu olevan yhteydessä parempaan luku- ja laskutaitoon. Liike lisää hermosolujen määrää ja aktiivinen oppiminen pitää nämä solut hengissä, ikään kuin kiinnittää ne. Tutkimusten mukaan koulupäivän toiminnallistaminen edistää myös kouluviihtyvyyttä ja työrauhaa.

Tässä myös linkit Materiaalivinkkejä opetuksen toiminnallistamiseen ja Vinkkejä liikkeen lisäämiseen koulupäivän aikana.

Ota käyttöösi, ole hyvä!

Lasten Liikunnan Tuki ry sai rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä Toiminta tavaksi! -hankkeen toteuttamiseen.