Toiminta tavaksi! oli Lasten Liikunnan Tuki ry:n hanke, joka sai rahoituksensa Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tuottaa sisältöjä 3-6 -luokkalaisten opetuksen toiminnallistamiseen. Kaikki tämän verkkomateriaalin leikit on pilotoitu hämeenlinnalaisessa Myllymäen koulussa.

Näissä leikeissä yhdistyy liike ja kognitiivinen oppisisältö. Ideat leikkeihin on poimittu ja muokattu erilaisista tutuista leikeistä, kirjoista, nettimateriaalista ja Hämeenlinnassa toimivien toiminnallisemman ja liikkuvamman arjen tukiopettajien, Hikiloikkareiden ideoista. Leikkien oppisisällöt ovat nykyisen opetussuunnitelman mukaisia. Leikit on mahdollista toteuttaa luokka- ja käytävätiloissa. Mikäli leikkejä pääsee toteuttamaan liikuntasaliin, koulun pihalle tai lähimetsään, niin aina parempi. Silloin liikkeen määrä luonnollisesti on vielä suurempi.

Liikunnan ja oppimisen välisiä yhteyksiä on tutkittu runsaasti. Hyvien motoristen taitojen on osoitettu olevan yhteydessä parempaan luku- ja laskutaitoon. Liike lisää hermosolujen määrää ja aktiivinen oppiminen pitää nämä solut hengissä, ikään kuin kiinnittää ne. Tutkimusten mukaan koulupäivän toiminnallistaminen edistää myös kouluviihtyvyyttä ja työrauhaa.

Alla olevista linkeistä avautuu kunkin oppiaineen sisältö luokka-asteittain jaoteltuina. Jokainen opettaja voi muokata leikit oppilailleen ja oppisisältöön sopiviksi, joten kannattaa rohkeasti perehtyä eri luokka-asteiden materiaaleihin. Tässä myös linkit Materiaalivinkkejä opetuksen toiminnallistamiseen ja Vinkkejä liikkeen lisäämiseen koulupäivän aikana.

Ota käyttöösi, ole hyvä!

Äidinkieli
Matematiikka
Englanti
Ympäristöoppi
Historia