LUKUJA LIIKKUEN – TAVUJA TOUHUTEN

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten on Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ELY-keskuksen rahoituksella syntynyt, valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan kuuluva hanke. Lukuja liikkuen, tavuja touhuten antaa vinkkejä ja välineitä siihen, miten varhaisia oppimisvalmiuksia sekä esi- ja alkuopetuksen äidinkieltä ja matematiikkaa voidaan opettaa ja oppia liikkumalla.

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -hankkeessa pyörää ei ole keksitty uudelleen vaan harjoitteissa käytetyt leikit, pelit ja tehtävät on varmasti joku keksinyt ennen meitä. Olemme hyödyntäneet olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja leikkejä (esim. Karvonen, P. 2009. Tarinan kertojat) muokaten niitä siten, että kaikissa on mukana jokin kognitiivinen tavoite. Jokaisella harjoitteella on lisäksi motorisia ja sosioemotionaalisia tavoitteita.

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -harjoitteissa käytettävät materiaalit ja välineet ovat helposti ja edullisesti toteutettavissa. Harjoitteissa on myös linkit valmiiksi tulostettaviin laskuihin, tavuihin tai muihin harjoiteltaviin asioihin.

Liikkumalla oppimisen iloa!

Siirry Lukuja Liikkuen – Tavuja touhuten-sivustolle TÄSTÄ