Kesän Liikuntapassi 2020

KESÄN LIIKUNTAPASSI 2020 7-13-vuotiaille suunnattuja matalan kynnyksen liikunta- ja lajikerhoja....

Lue lisää

Alle kouluikäisille

KESÄPEUHULA 3-6 -vuotiaille Peuhula tarjoaa varhaiskasvatussuunnitelmaan (Opetushallitus, 2018) perustuvaa liikuntapainotteista...

Lue lisää

Toiminnallinen Kesä

LIIKUNTAPAINOTTEISTA PÄIVÄLEIRITOIMINTAA 6-10-VUOTIAILLE  Toiminnallista kokopäivähoitoa kahdella toimipisteellä NUMMIKESKUKSELLA sekä TUOMELAN KOULULLA....

Lue lisää

Loma-ajan toimintaa järjestetään koulujen loma-aikona (kesä-, syys- ja talviloma) ja on nk.matalan kynnyksen harrasteliikuntaa = toimintaan osallistuminen on lapsille mahdollisimman helppoa (mm. ei aikaisempaa kokemusta lajista, ei kilpailutoimintaa, ei pitkäaikaista sitoutumista).

Toiminnan määrä vaihtelee (kaksi - kolme toimintakertaa viikossa, eri pituisia toimintajaksoja). Yhden liikuntatuokion kesto on vähintään 60 min. Lisäksi pyrimme suosimaan lähiliikuntapaikkoja mahdollistaaksemme lasten omatoimisen kulkemisen.

Toiminnassa käytetään eri liikuntamuotoja ja –lajeja. Toiminnan tavoitteena on kehittää monipuolisesti lapsen liikkumistaitoja. Lapset osallistuvat toiminnan sisällön suunnitteluun ja toteutukseen.

Kaikissa toiminnassamme huomioimme lapsen ja nuoren fyysinen kasvun ja kehityksen. Toimintaryhmien ikäsuosituksia tulee noudattaa.

Toiminnan tavoitteet;

  • Lasten fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja liikuntaan innostaminen
  • Liikkumisen ilon ja onnistumisen kokeminen
  • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy,  suvaitsevaisuuden lisääminen ja kotouttamisen tukeminen
  • Lasten osallisuus