Hanke on päättynyt.

Aulangon Luontoliikuntakeskuksen nettisivuille pääset TÄSTÄ

Euroopan Unionin aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman Luonnollinen Liike -hankkeen tavoitteena on Aulangon ulkoilumajan vetovoiman lisääminen kestävällä tavalla. Hanke on kaksivuotinen ja siinä Aulangon Ulkoilumajasta kasvaa Aulangolla liikkuville Luontoliikuntakeskus, joka helpottaa luontoliikunnan tiedon ja palvelujen saamista.

Toiminallisen keskuksen tavoitteena on tukea lähialueiden asukkaiden arkea, matkailua ja koulu- ja varhaiskasvatuksen elämyksellistä oppimista. Luontoliikuntakeskus toimii luokkaretkien, liikunnan ja luontomatkailun keskuksena ja sitä voidaan hyödyntää monien eri oppiaineiden sisältöjen opetuksessa. Luontoliikuntakeskus tarjoaa myös toimintaympäristön monenlaiselle yhteistyölle eri toimijoiden kesken. Hankkeessa myös aktivoidaan toimijoiden verkosto, joka voi tarjota eri asiakasryhmille yhteisiä palveluja, koulutuksia ja tapahtumia.