HANKE ON PÄÄTTYNYT

Ohjatusti työelämään
1.7.2021-30.6.2023

TL5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, erityistavoite 10.1.Työelämän ulkopuolella olevien työ ja toimintakyvyn parantaminen

Tavoitteena on rakentaa uudenlainen aito toiminta-/työympäristö (Aulangolle) työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi.

Hanke linkittää yhteen asiakkaan tarvelähtöisen ja yksilöllisen työllisyyspolun sekä aidon monialaisen toimintaympäristön. Verkostomainen toimintaympäristö ja moniammatillinen ohjaus tukee yksilöllisten taitojen kehittämistä ja vahvistamista aidossa työympäristössä.

Asiakaslähtöisessä työllisyyden edistämisen toimintamallissa aito monialainen toiminta-/työ- ja oppimisympäristö edistää asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä lisää motivaatiotekijöitä.

Asiakas saa kokemuksen osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä aidossa oppimis- ja toimintaympäristössä, mikä edistää integroitumista avoimille työmarkkinoille.

Toimenpiteet tukevat asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, koettua hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Asiakkaiden vastuunoton edellytykset paranevat ja voimaantuminen lisääntyy.

Lisätietoja:
Anu Saarinen, puh 040 – 905 2908, anu.saarinen@kktavastia.fi
Olli Kartano, puh 0400 – 744 860, olli.kartano@kktavastia.fi