Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Ajattelun taitojen kehittymistä tuetaan pohtimalla lapsia askarruttavia kysymyksiä liittyen esimerkiksi ystävyyteen, oikean ja väärän erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen, pelon, surun ja ilon aiheisiin sekä ryhmän sääntöihin ja niiden perusteisiin. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia.
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, OPH.)