AKTIIVINEN ALKU -koulutus

Varhaiset oppimisvalmiudet alkavat kehittyä jo ennen esiopetusikää ja etenevät lapsilla hyvin eri tahtiin. Tutkimusten mukaan kehityksen tukeminen kannattaisikin aloittaa jo hyvissä ajoin ennen esikoulun aloittamista. Liikkeellä ja liikkumisella tiedetään olevan suuri merkitys sekä senhetkiseen, mutta myös tulevaan oppimiseen.

Aktiivinen Alku tuo varhaiskasvatukseen ikään kuin yleisen tuen osuuden peruskoulun kolmiportaisesta tuesta. Kyse ei ole preppauskursseista tai oppitunneista, vaan asioiden havainnoimisesta ympäristössä: lukumääristä, vertailemisesta, luettelemisesta, kielellisiä virikkeitä sisältävistä peleistä ja leikeistä yms.

Aktiivinen alku -koulutuksessa perehdytään liikkumisen ja oppimisen välisiin yhteyksiin sekä tutustutaan varhaiskasvatussuunnitelmaan sidottuihin oppimisvalmiuksia herätteleviin leikkeihin.

 

Pyydä lisätietoja  TÄSTÄ