Aktiivinen Alku on vuosina 2018-2019 OKM:n rahoituksella toteutettu hanke, jonka yhtenä tavoitteena oli varhaisten oppimisvalmiuksien herätteleminen liikkumisen keinoin. Varhaiset oppimisvalmiudet alkavat kehittyä jo ennen esiopetusikää ja etenevät lapsilla hyvin eri tahtiin. Tutkimusten mukaan kehityksen tukeminen kannattaisikin aloittaa jo hyvissä ajoin ennen esikoulun aloittamista.

Näille sivuille on koottu 21 Aktiivinen Alku -hankkeessa toteutettua leikkiä, jotka on pilotoitu liikuntapäiväkerhon 3-6 -vuotiailla lapsilla. Sivut on jaettu viiteen pääotsikkoon: Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan, liikun ja kehityn. Kunkin otsikon alla leikkien nimet ovat aakkosjärjestyksessä punaisella. Leikin nimeä klikkaamalla ohje aukeaa uudelle välilehdelle, josta se on tulostettavissa.

Sivun alussa on leikin nimi ja sen jälkeen ohjeet leikin toteuttamiseen. Lopussa on kerrottu leikin motoriset, kognitiiviset ja sosioemotionaaliset tavoitteet sekä mihin varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueisiin leikki linkittyy. Lähes kaikissa leikeissä on kuva tai kuvia havainnollistamaan toteutusta.

Ota käyttöösi, ole hyvä!

Kielten rikas maailma

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä...

Lue lisää

Ilmaisun monet muodot

Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja...

Lue lisää

Minä ja meidän yhteisömme

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja...

Lue lisää

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään....

Lue lisää

Kasvan, liikun ja kehityn

Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle kasvulle, kehitykselle, oppimiselle...

Lue lisää

Kiinnostuitko?

AKTIIVINEN ALKU -koulutus Varhaiset oppimisvalmiudet alkavat kehittyä jo ennen esiopetusikää...

Lue lisää