6 lk Preensens ja imperfekti sekä epäsäännölliset verbit