5 lk Lukujonon tulkitseminen, yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisun etsiminen päättelemällä