Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia, tasa-arvoisuutta ja osallisuutta. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvilla lapsilla on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön, ammattitaitoisiin aikuisiin ja välipalaan. Hyvä ja avoin kodin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun välinen viestintä lisää sekä aikuisten luottamusta että lasten turvallisuudentunnetta. Viestinnässä tulisi suosia ensisijaisesti sähköisiä yhteydenpitovälineitä. Viestinnässä tulee huomioida eri kieliryhmiin kuuluvat huoltajat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ovat antaneet 4.8.2020 suosituksen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Suosituksen tarkoituksena on tukea opetuksen järjestäjiä toteuttamaan opetusta ja muuta koulun tiloissa järjestettävää toimintaa turvallisesti ja sujuvasti koronaepidemian aikana. Suositusta voidaan soveltaa myös aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Suosituksen mukaan tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjällä on velvollisuus huolehtia lasten ja työntekijöiden turvallisuudesta esimerkiksi tehostamalla siivousta ja toimimalla tavallista pienemmissä ja pysyväisluonteisissa ryhmissä. Kunta vastaa myös hankkimansa aamu- ja iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta. Tartuntojen välttämiseksi kunnan tulee ohjata palvelujen tuottajaa  valtakunnallisten ja paikallisten ohjeiden ja suositusten noudattamisessa..

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään normaalilainsäädännön mukaisesti. Määräaikaista perusopetuslain 20 a §:ä  ei sovelleta aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Lisätietoja alla olevasta linkistä

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/aamu-ja-iltapaivatoiminnan-jarjestaminen-syyslukukaudella-2020