Tältä sivulta löydät leikkejä ympäristöopin oppisisältöihin. Klikkaamalla haluamaasi luokka-astetta löydät kaksi leikkiä, jotka tarjoavat mallin opetuksen toiminnallistamiseksi.  Leikit on nimetty harjoiteltavan asian mukaan, joista opettaja näkee leikin teeman. Mikäli leikeissä tarvitaan materiaalia,  esimerkiksi sanakortteja, ne ovat tulostettavissa ohjeessa olevista pdf-linkeistä. Joistakin leikeistä on myös videolinkit, joista voi nopeasti tarkistaa leikin kulun. Pääset siirtymään muihin oppiaineisiin tämän sivun lopussa olevista linkeistä tai ToimintaTavaksi! -sivulta.

Luokka 3    Luokka 4    Luokka 5    Luokka 6 

Luokka 3

Havainnointi ja luokittelu

● Oppilaat kulkevat koulun lähiympäristössä, havainnoivat sitä ja kirjoittavat
muistiin mitä näkevät.
● Luokassa oppilaat kirjoittavat havaintonsa erillisille lapuille.
● Luokitellaan tehtyjä havaintoja viemällä laput esim. elollinen – eloton,
kasvit – eläimet, nisäkkäät – linnut – hyönteiset, luonnonympäristö –
rakennettu ympäristö -otsikoiden alle.

Olemme tehneet opetuksen tueksi tulostettavan materiaalin. Se aukeaa alla olevasta linkistä. Käytä hyväksesi!

Havainnointi ja luokittelu (pdf)

Kierrätys

● Leikitään kuten maa-meri-laiva -leikkiä.
● Viivat on nimetty seuraavasti: sekajäte, biojäte ja paperijäte.
● Opettaja sanoo jonkin roskan (esim. purkka, kirjekuori, kahvinporo).
● Oppilaat juoksevat sille jäteviivalle, johon roska kuuluu kierrättää.

Olemme tehneet opetuksen tueksi videon sekä tulostettavan materiaalin. Ne aukeavat alla olevista linkeistä. Käytä hyväksesi!

Kierrätys (video)
Kierrätys (pdf)

Luokka 4

Kartan / pohjapiirroksen hahmottaminen, reitti

● Oppilaat ovat pienissä ryhmissä.
● Jokaisella ryhmällä on iPad.
● Ryhmä kulkee sovitulla alueella, tietyn aikaa, kuvaten samalla reittiään.
● Ryhmä rakentaa merkin reitin päätös kohtaan ja kuvaa sen viimeiseksi.
● Palaavat opettajan luokse ja vaihtavat toisen ryhmän kanssa iPad.
● Lähtevät kulkemaan toisen ryhmän reitin merkille asti.
● Lopuksi voidaan piirtää karttaan/pohjapiirrokseen kuljettu reitti
● Kenen reitti oli lyhyin-pisin, helpoin-vaikein jne.

Olemme tehneet opetuksen tueksi videon. Se aukeaa alla olevista linkeistä. Käytä hyväksesi!

Kartan / pohjapiirroksen hahmottaminen (video)

Ympäristön fysikaalisia ilmiöitä

● Oppilaat ovat perehtyneet opittavaan materiaaliin ja keksivät siitä
väittämiä ja vastauksia. Esim. ukkonen ja salama.
● Oppilas esittää toisille oppilaille väittämän. Esim. Suojaako kumisaapas
salamaniskulta? Onko ukonilmalla vaarallista olla lentokoneessa? Onko
ukkosella uiminen vaarallista? Ehtiikö pallosalamaa väistää? Lyökö
salama kahdesti samaan paikkaan?
● Muut oppilaat hyppivät haara-perus -hyppyjä kuunnellessaan väittämän.
● Ne, jotka ovat sitä mieltä, että väittämä on totta, jäävät paikoilleen
perusasentoon. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että väittämä ei ole totta, jäävät
haara-asentoon.
● Käydään yhdessä läpi oikea vastaus perusteluineen.

Luokka 5

Maailmankartan keskeinen nimistö

● Luokka / käytävä on jaettu niin moneen osaan kuin on harjoiteltavia
asioita, esim. vuoristot, aavikot, vesistöt, maat.
● Opettaja sanoo jonkin maailmankarttaan liittyvän asian esim. Amazon,
Ural, Intia, Sahara.
● Oppilaat liikkuvat opettajan sanomalla tavalla (esim. varpailla, hyppien,
takaperin) oikeaan luokan / käytävän osaan.
● Oppilaat kertovat kyseiseen paikkaan liittyvän asian (pääkaupunki) tai
mielikuvan (kuiva).

Olemme tehneet opetuksen tueksi videon. Se aukeaa alla olevasta linkistä. Käytä hyväksesi!

Maailmankartan keskeinen nimistö (video)

Tunnetaidot, ihmissuhteet

● Oppilaat ovat luokan reunoilla.
● Opettaja sanoo jonkin asian, väittämän, mielipiteen tms. Esim. “Kuka on
tällä viikolla pyytänyt jotakin asiaa anteeksi toiselta ihmiseltä?”, “Kuka on
valehdellut tänään?”, “Voiko julkisella paikalla suudella?”
● Ne oppilaat, jotka ovat samaa mieltä, tulevat luokan keskelle.
● Keskelle tulleet oppilaat heittävät ylävitoset, halaavat, kättelevät tms.
● Oppilaat voivat myös itse keksiä kysymyksiä.

Olemme tehneet opetuksen tueksi tulostettavan materiaalin. Se aukeaa alla olevasta linkistä. Käytä hyväksesi!

Tunnetaidot, ihmissuhteet(pdf)

Luokka 6

Maailmankartan keskeinen nimistö

● Opettaja kiinnittää jokaisen oppilaan selkään post-it -lapun, johon on
kirjoitettu harjoiteltavia asioita esim. meret, vuoristot, maanosat.
● Oppilas ei itse saa nähdä omaa lappuaan.
● Tarkoituksena on kyselemällä saada selville, mikä olen.
● Kysymyksiin saa vastata vain kyllä tai ei.
● Saatuaan vastauksen selville, oppilas käy kiinnittämässä post-it -lappunsa
maailmankarttaan oikealle paikalle.

Jokamiehenoikeudet

● Oppilaat käyvät vuorotellen luokan edessä esittämässä yhden väittämän
jokamiehenoikeuksista. Esimerkkejä väittämistä:
www.jokamiehenoikeudet.fi
● Ne oppilaat, jotka ovat samaa mieltä, esittävät ko. toimintoa pantomiimina
esim. soutaminen, marjojen poimiminen, kalastaminen.
● Ne oppilaat, jotka ovat eri mieltä, seisovat X-asennossa.
● Käydään yhdessä läpi oikea vastaus.

Olemme tehneet opetuksen tueksi videon sekä tulostettavat materiaalit. Ne aukeavat alla olevista linkeistä. Käytä hyväksesi!

Jokamiehenoikeudet (video)
Jokamiehenoikeudet (pdf)
Jokamiehenoikeudet hämäykset (pdf)

Takaisin ylös

Äidinkieli    Matematiikka    Englanti    Historia