AVOIMET TYÖPAIKAT

Vastuuohjaaja

Haetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuuohjaajaa määräaikaiseen osa-aikaiseen työsopimukseen, 30 tuntia viikossa. Määräaikaisen työsuhteen kesto enintään 2 vuotta (opintovapaa sijaisuus). Koulujen loma-aikoina vastuuohjaaja työllistyy yhdistyksen lasten ja nuorten loma-ajantoimintoihin. Lisäksi mahdollisuus tehdä lisätyönä liikunnanohjausta yhdistyksen muissa toiminnoissa. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksen asetuksen mukainen koulutus. Toimeen valitulta henkilöltä pyydetään nähtäväksi rikosrekisterilain (779/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.

Palkkaus Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaluokka G19C.

Vapaamuotoinen hakemus + cv sähköpostilla juha.liedes@lastenliikunnantuki.fi. Paikka täytetään heti sopivan löydyttyä.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Juha Liedes / Lasten Liikunnan Tuki ry 0400-744840 arkisin klo 12 -16.

Iltapäiväkerhon ohjaaja

Haetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa (2 kpl) määräaikaiseen työsuhteeseen (heti – 4.6.2022). Osa-aikainen työsopimus 20 tuntia / viikko. Lisäksi mahdollisuus tehdä lisätyönä ohjausta yhdistyksen muissa tehtävissä. Työkokemus lasten ja nuorten kanssa toimimisesta katsotaan eduksi. Työaika kello 11 – 17 välillä.

Toimeen valitulta henkilöltä pyydetään nähtäväksi rikosrekisterilain (779/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.

Palkkaus Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaluokka G16B.

Vapaamuotoinen hakemus + cv sähköpostilla juha.liedes@lastenliikunnantuki.fi. Paikat täytetään heti sopivan löydyttyä.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Juha Liedes / Lasten Liikunnan Tuki ry 0400-744840 arkisin klo 12 -16.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajana toimimaan on kelpoinen henkilö, 1) joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja jolla on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimia lapsiryhmän ohjaajana taikka 2) jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana. (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986)

Työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran. Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa myös siviilipalveluslain 7 §:ssä tarkoitettua siviilipalveluskeskusta sekä työ- ja elinkeinoviranomaista, joka tekee työkokeilua koskevan sopimuksen. (28.12.2012/926). (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504)

OHJAUSTOIMINNAN

 Tavoitteet

 • Liikunnan lisääminen ja hyvinvoinnin edistäminen – liikuntaan innostaminen
 • Oman ammattitaidon ja itsensä kehittäminen – jatkuva oppiminen
 • Yhdessä tekemisen kultuurin luominen – yhteisöllisyys
 • Organisaation elinvoimaisena pitäminen

Arvot

 • Luottamus
 • Turvallisuus
 • Liikunnallinen elämäntapa
 • Laatu
 • Tasapuolisuus

Ominaisuudet

 • Vastuullinen
 • Yhteistyökykyinen
 • Aktiivinen ja innostava
 • Liikunnallinen
 • Joustava

Taidot

 • Suunnittelu ja organisointi
 • Ryhmänhallinta ja ohjaus
 • Vuorovaikutustaidot
 • Perusliikuntataidot