4 lk Oikeinkirjoituksen varmentaminen - kaksoiskonsonantti, pitkä vokaali ja diftongi