Palveluntuottaja

Lasten Liikunnan Tuki ry, Y-tunnus 1052364-9
Yhteyshenkilö: Olli Kartano, iltapäivätoiminnan koordinaattori
Postiosoite: Matti Alangon katu 24, 13130 Hämeenlinna
Puhelin: 0400 744 860 tai Toimisto 0400 744 886
olli.kartano@lastenliikunnantuki.fi tai toimisto@lastenliikunnantuki.fi
Aukioloajat: klo 11.00-17.00

Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten palvelut / Opetuspalvelut koordinoi ja seuraa sekä arvioi lakisääteisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutumista. Hämeenlinnan kaupunki tukee lakisääteisen iltapäivätoiminnan palveluntuottajia myöntämällä toiminta-avustuksia.

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa asetettuja tavoitteita ja sisällöllisiä perusteita. Välipala sisältyy iltapäivätoimintaan.

Vakuutus

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi on tapaturmavakuutettu Lähitapiola -yhtiössä. Vakuutus kattaa myös kotimatkan. Palveluntuottajan laatimien sääntöjen noudattaminen on ehtona vakuutukselle.

Palveluntuottaja ei vastaa lasten henkilökohtaisesta omaisuudesta (kännykät ja muut arvoesineet).

Asiakasmaksut

Osallistumismaksu iltapäivätoimintaan on 50 – 120 euroa/kk lukuvuonna 2019– 2020.

  • Viikon kaikkina päivinä 120 € / kuukaudessa / yli 4 tuntia päivässä
  • Viikon kaikkina päivinä 100 € / kuukaudessa / alle 4 tuntia päivässä
  • Valittuina päivinä 60 € / kuukaudessa / yli 4 tuntia päivässä (10pv/kk)
  • Valittuina päivinä 50 € / kuukaudessa / alle 4 tuntia ( 10 pv /kk)

Mikäli perheen hoitotarve muuttuu, voidaan sopimusta muuttaa toimintakauden aikana, ilmoittamalla kirjallisesti kuukautta ennen muutoksen alkua (kalenterikuukausi)

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään 50 euroa/kk. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaudesta on esitettävä lääkärintodistus.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan lainkaan kalenterikuukauden aikana, asiasta tulee ilmoittaa iltapäivätoiminnan järjestäjälle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Jos kirjallista ilmoitusta ei tehdä, maksuna peritään 50 euroa/kk.

Hyvitykset huomioidaan taannehtivasti seuraavan kuukauden osallistumismaksussa.

Jos lapsi haetaan sulkemisajan jälkeen, on palveluntuottajalla oikeus laskuttaa 12 euroa/alkavalta tunnilta. Mikäli lasta ei noudeta iltapäivätoiminnan aukioloajan aikana, eikä huoltajaa tavoiteta, otetaan yhteyttä Hämeenlinnan kaupungin päivystävään sosiaalityöntekijään.

Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia.

Palvelusopimuksen irtisanominen

Palvelusopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Irtisanominen edellyttää kirjallisen ilmoituksen.

Palvelusopimus voidaan purkaa

  • jos asiakas laiminlyö maksujen maksamisen määräaikaan mennessä muistutuksista huolimatta
  • jos muita sopimusehtoja toistuvasti rikotaan

Tiedonkulku

Lapsen poissaoloista ja tilapäisistä muutoksista tulee ilmoittaa palveluntuottajalle/ohjaajalle puhelimitse, tekstiviestillä tai reissuvihkossa.

Palveluntuottaja sitoutuu sovittamaan aukioloaikansa koulun työjärjestyksen mukaiseksi. Huoltajien tulee kuitenkin tiedottaa työjärjestyksen muutoksista iltapäivätoimintaan. Tiedonvaihto koulun, oppilashuoltoryhmän ja iltapäivätoiminnan välillä on lapsen edun mukaista. Arkistenkin lapsenne hyvinvointiin liittyvien asioiden tiedon välittämiseen tarvitsemme teidän lupanne. Voitte halutessanne peruuttaa sen kirjallisesti. Palveluntuottaja sitoutuu olemaan ilmaisematta tietoja, jotka koskevat asiakkaan yksityisyyttä, taloudellista asemaa tai sosiaali- ja terveydenhuoltoa.