TOIMINNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHON -palvelun sopimusehdot

 1. PALVELUNTUOTTAJA
Nimi: LASTEN LIIKUNNAN TUKI ry
Yhteyshenkilöt: Iltapäivätoiminnan koordinaattori OLLI KARTANO
Postiosoite: Matti Alangon katu 24, 13130 Hämeenlinna
Puh. Olli Kartano 0400 – 744 860
Toimisto 0400 – 744 886
S-posti: olli.kartano@lastenliikunnantuki.fi
Kerhopaikat:

Jukola        0400 – 744 282        Luolaja 0400 – 744 492         Miemala       0400 – 744 920

Myllymäki 0400 – 744 567       Nummi 0400 – 744 057         Ojoinen        0400 – 744 568

Ortela         0400 – 744 647      Yhteiskoulu 0400 – 744 706  Vuorentaka 0400 – 744 523

Eteläinen    040 – 451 4580   Renko 040 – 451 3450

Aukioloajat: klo 11.00-17.00

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa asetettuja tavoitteita ja sisällöllisiä perusteita. Välipala sisältyy iltapäivätoimintaan.
Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten palvelut / Opetuspalvelut vastaa, koordinoi ja seuraa sekä arvioi lakisääteisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutumista. Hämeenlinnan kaupunki tukee lakisääteisen iltapäivätoiminnan palveluntuottajia myöntämällä toiminta-avustuksia.

 1. VAKUUTUS
  Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi on tapaturmavakuutettu Lähitapiola-yhtiössä. Vakuutus kattaa myös kotimatkan. Palveluntuottajan laatimien sääntöjen noudattaminen on ehtona vakuutukselle.
  Palveluntuottaja ei vastaa lasten henkilökohtaisesta omaisuudesta (kännykät ja muut arvoesineet).
 2. ASIAKASMAKSUT
  Osallistumismaksu iltapäivätoimintaan on 50 – 120 euroa/kk lukuvuonna 2020 – 2021.
 • Viikon kaikkina päivinä 120 € / kuukaudessa / yli 4 tuntia päivässä
 • Viikon kaikkina päivinä 100 € / kuukaudessa / alle 4 tuntia päivässä
 • Valittuina päivinä 60 € / kuukaudessa / yli 4 tuntia päivässä (10pv/kk)
 • Valittuina päivinä 50 € / kuukaudessa / alle 4 tuntia ( 10 pv /kk)

Mikäli perheen hoitotarve muuttuu, voidaan sopimusta muuttaa toimintakauden aikana, ilmoittamalla kirjallisesti kuukautta ennen muutoksen alkua (kalenterikuukausi).
Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään 50 euroa/kk. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaudesta on esitettävä lääkärintodistus.
Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan lainkaan kalenterikuukauden aikana, asiasta tulee ilmoittaa iltapäivätoiminnan järjestäjälle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Jos kirjallista ilmoitusta ei tehdä, maksuna peritään 50 euroa/kk.
Hyvitykset huomioidaan taannehtivasti seuraavan kuukauden osallistumismaksussa.
Jos lapsi haetaan sulkemisajan jälkeen, on palveluntuottajalla oikeus laskuttaa 12 euroa/alkavalta tunnilta. Mikäli lasta ei noudeta iltapäivätoiminnan aukioloajan aikana, eikä huoltajaa tavoiteta, otetaan yhteyttä Hämeenlinnan kaupungin päivystävään sosiaalityöntekijään.
Maksun myöhästymisestä peritään 10 % korkoa jokaiselta myöhästyneeltä päivältä. Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia.

LASKUTUS
Haluamme säästää luontoa ja pyrimme suosimaan sähköistä laskutusta. Lukuvuoden ensimmäinen lasku tulee kaikille paperisena, ilman paperilaskumaksua 4,00€/ lasku (ellei ole jo voimassa oleva e-laskutussopimus). Laskusta saat viitenumeron yksilöiväksi tiedoksi sähköisen laskutuksen sopimuksen tekemiseen omassa verkkopankissasi.

Mikäli tahdot paperilaskutuksen, tulee sinun valita Hämeenlinnan Toiminannallisen iltapäiväkerhon lakisääteinen – palvelusopimuksesta, Paperilasku. Tällöin hyväksyt laskutuslisän 4,00€ jokaiseen laskuun. Voit milloin tahansa siirtyä sähköiseen laskutukseen, tekemällä siitä sopimuksen omassa verkkopankissasi.

 1. PALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
  Palvelusopimuksen molemminpuolinen irtisanominen edellyttää kirjallisen ilmoituksen. Mikäli lapsesi jää kokonaan pois toiminnasta tai et ota lapsellesi  iltapäivätoimintapaikkaa vastaan, tulee irtisanoutuminen tehdä irtisanomislomakkeella, joka löytyy Hämeenlinnan kaupungin sivuilta. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Irtisanoutuminen astuu voimaan aina seuraavan kuukauden alusta.
  Palvelusopimus voidaan purkaa,
 • kun asiakas laiminlyö maksujen maksamisen määräaikaan mennessä muistutuksista huolimatta.
 • kun muita sopimusehtoja toistuvasti rikotaan.
 1. TIEDONKULKU
  Lapsen poissaoloista ja tilapäisistä muutoksista tulee ilmoittaa palveluntuottajalle/ohjaajalle puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai reissuvihkossa. Palveluntuottaja sitoutuu sovittamaan aukioloaikansa koulun työjärjestyksen mukaiseksi. Huoltajien tulee kuitenkin tiedottaa työjärjestyksen muutoksista iltapäivätoimintaan.

Tiedonvaihto koulun, oppilashuoltoryhmän ja iltapäivätoiminnan välillä on lapsen edun mukaista. Arkistenkin lapsenne hyvinvointiin liittyvien asioiden tiedon välittämiseen tarvitsemme teidän lupanne. Voitte halutessanne peruuttaa sen kirjallisesti. Palveluntuottaja sitoutuu olemaan ilmaisematta tietoja, jotka koskevat asiakkaan yksityisyyttä, taloudellista asemaa tai sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Voit lukea sopimusehdot myös sivuiltamme www.lastenliikunnantuki.fi

 1. oikeutettu etumme. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
  Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
  10. KEHEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ?
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
  11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.