TOIMINNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHON -palvelun sopimusehdot

 1. PALVELUNTUOTTAJA
Nimi: LASTEN LIIKUNNAN TUKI ry
Postiosoite: Mattilantie 14, 13100 Hämeenlinna, käyntiosoite: Hattelmalantie 25, K-rakennus
Puh. Toimisto 0400 – 744 886
S-posti: toimisto@lastenliikunnantuki.fi
Kerhopaikat: Alvettula  0400 – 744 057,  Eteläinen    040 – 451 4580,  Hauhon yhtenäiskoulu 040 – 451 4590,  Hml  Yhteiskoulu 0400 – 744 706

Kirkonkulma  0400 – 744 920 ,   Ortela    0400 – 744 647,   Ruununmylly 0400 – 744 523,    Tarvasmäki  0400 – 744 492

Aukioloajat: klo 11.00-17.00

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa asetettuja tavoitteita ja sisällöllisiä perusteita. Välipala sisältyy iltapäivätoimintaan.
Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten palvelut / Opetuspalvelut vastaa, koordinoi ja seuraa sekä arvioi lakisääteisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutumista. Hämeenlinnan kaupunki tukee lakisääteisen iltapäivätoiminnan palveluntuottajia myöntämällä toiminta-avustuksia.

 1. VAKUUTUS
  Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi on tapaturmavakuutettu Lähitapiola-yhtiössä. Vakuutus kattaa myös kotimatkan. Palveluntuottajan laatimien sääntöjen noudattaminen on ehtona vakuutukselle.
  Palveluntuottaja ei vastaa lasten henkilökohtaisesta omaisuudesta (kännykät ja muut arvoesineet).
 2. ASIAKASMAKSUT
  Osallistumismaksu iltapäivätoimintaan on 55 – 130 euroa/kk lukuvuonna 2021 – 2022.
 • Viikon kaikkina päivinä 130 € / kuukaudessa / yli 4 tuntia päivässä
 • Viikon kaikkina päivinä 110 € / kuukaudessa / alle 4 tuntia päivässä
 • Valittuina päivinä 65 € / kuukaudessa / yli 4 tuntia päivässä (10pv/kk)
 • Valittuina päivinä 55 € / kuukaudessa / alle 4 tuntia ( 10 pv /kk)

Mikäli perheen hoitotarve muuttuu, voidaan sopimusta muuttaa toimintakauden aikana, ilmoittamalla kirjallisesti kuukautta ennen muutoksen alkua (kalenterikuukausi).
Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään 50 euroa/kk. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaudesta on esitettävä lääkärintodistus.
Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan lainkaan kalenterikuukauden aikana, asiasta tulee ilmoittaa iltapäivätoiminnan järjestäjälle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Jos kirjallista ilmoitusta ei tehdä, maksuna peritään 55 euroa/kk.
Hyvitykset huomioidaan taannehtivasti seuraavan kuukauden osallistumismaksussa.
Jos lapsi haetaan sulkemisajan jälkeen, on palveluntuottajalla oikeus laskuttaa 12 euroa/alkavalta tunnilta. Mikäli lasta ei noudeta iltapäivätoiminnan aukioloajan aikana, eikä huoltajaa tavoiteta, otetaan yhteyttä Hämeenlinnan kaupungin päivystävään sosiaalityöntekijään.
Maksun myöhästymisestä peritään 10 % korkoa jokaiselta myöhästyneeltä päivältä. Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia.

LASKUTUS
Haluamme säästää luontoa ja pyrimme suosimaan sähköistä laskutusta. Lukuvuoden ensimmäinen lasku tulee kaikille paperisena, ilman paperilaskumaksua 4,00€/ lasku (ellei ole jo voimassa oleva e-laskutussopimus). Laskusta saat viitenumeron yksilöiväksi tiedoksi sähköisen laskutuksen sopimuksen tekemiseen omassa verkkopankissasi.

Mikäli tahdot paperilaskutuksen, tulee sinun valita Hämeenlinnan Toiminannallisen iltapäiväkerhon lakisääteinen – palvelusopimuksesta, Paperilasku. Tällöin hyväksyt laskutuslisän 4,00€ jokaiseen laskuun. Voit milloin tahansa siirtyä sähköiseen laskutukseen, tekemällä siitä sopimuksen omassa verkkopankissasi.

 1. PALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
  Palvelusopimuksen molemminpuolinen irtisanominen edellyttää kirjallisen ilmoituksen. Mikäli lapsesi jää kokonaan pois toiminnasta tai et ota lapsellesi  iltapäivätoimintapaikkaa vastaan, tulee irtisanoutuminen tehdä irtisanomislomakkeella, joka löytyy Hämeenlinnan kaupungin sivuilta. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Irtisanoutuminen astuu voimaan aina seuraavan kuukauden alusta.
  Palvelusopimus voidaan purkaa,
 • kun asiakas laiminlyö maksujen maksamisen määräaikaan mennessä muistutuksista huolimatta.
 • kun muita sopimusehtoja toistuvasti rikotaan.
 1. TIEDONKULKU
  Lapsen poissaoloista ja tilapäisistä muutoksista tulee ilmoittaa palveluntuottajalle/ohjaajalle puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai reissuvihkossa. Palveluntuottaja sitoutuu sovittamaan aukioloaikansa koulun työjärjestyksen mukaiseksi. Huoltajien tulee kuitenkin tiedottaa työjärjestyksen muutoksista iltapäivätoimintaan.

Tiedonvaihto koulun, oppilashuoltoryhmän ja iltapäivätoiminnan välillä on lapsen edun mukaista. Arkistenkin lapsenne hyvinvointiin liittyvien asioiden tiedon välittämiseen tarvitsemme teidän lupanne. Voitte halutessanne peruuttaa sen kirjallisesti. Palveluntuottaja sitoutuu olemaan ilmaisematta tietoja, jotka koskevat asiakkaan yksityisyyttä, taloudellista asemaa tai sosiaali- ja terveydenhuoltoa.