Lasten Liikunnan Tuki ry järjestää koululaisille iltapäivätoimintaa, liikuntakerhoja ja liikuntatapahtumia.

MITÄ? Toiminnallisen iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda hyvä pohja kasvulle. Tämä toteutetaan järjestämällä liikuntapainotteista oppimista tukevaa iltapäivätoimintaa.

KENELLE? Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2. luokkalaisille sekä erityisopetukseen otetuille 3.-9. vuosiluokan oppilaille.

KOSKA? Toimintaa koulun työvuoden aikana kello 11.00 – 17.00 välisenä aikana.

MISSÄ? Hämeenlinnan Opetusviraston hallinnoimilla kouluilla.

MIKSI? Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen iltapäivään, jossa hänellä on mahdollisuus liikkua joka päivä. Lapsi tarvitsee koulupäivän jälkeen turvallisen aikuisen läsnäoloa, lepoa, aikaa läksyille sekä oppimista tukevaa toimintaa. Tutkimusten mukaan vakava lapsen kehitykseen liittyvä riski sisältyy ilman aikuisen läsnäoloa vietettyihin iltapäiviin. Jo yli 10 tunnin yksinolo viikossa lisää lapsen oireilun riskiä.

Lukuvuoden aikana ilmoittautuminen, tiedustelut IP-koordinaattori Olli Kartano 0400-744860

ip-palvelusopimus 2020-2021

IP-sopimusehdot-tietosuojaseloste2020-2021

Kerhopisteet

Hämeenlinnan Yhteiskoulu
Viertokatu 1
puh. 0400 744 706
hmlyhteiskoulu@lastenliikunnantuki.fi

Miemalan koulu 
Alikyläntie 10
puh. 0400 744 920
miemala@lastenliikunnantuki.fi

Vuorentaan koulu 
Haansuonpolku 1
puh. 0400 744 523
vuorentaka@lastenliikunnantuki.fi

Rengon koulu 
Urheilutie 2,
puh. 040 451 3450
renko@lastenliikunnantuki.fi

Jukolan koulu 
Liivuorentie 24
puh. 0400 744 282
jukola@lastenliikunnantuki.fi

Myllymäen koulu 
Ahokatu 20
puh. 0400 744 567
myllymaki@lastenliikunnantuki.fi

Seminaarin koulu, Ojoisten yksikkö 
Mäyräntie 3
puh. 0400 744 568
ojoinen@lastenliikunnantuki.fi

Eteläisten koulu 
Hauhontie 1585
puh. 040 451 4580
etelainen@lastenliikunnantuki.fi

Luolajan koulu 
Vesitie 14
puh. 0400 744 492
luolaja@lastenliikunnantuki.fi

Nummen yhtenäiskoulu 
Kylätie 24
puh.0400 744 057
nummi@lastenliikunnantuki.fi

Ortelan koulu 
Ortelantie 1
puh.0400 744 647
ortela@lastenliikunnantuki.fi

Hauhon yhtenäiskoulu
Tanhuantie 2
puh. 040 451 4590
hauhonyhtenaiskoulu@lastenliikunnantuki.fi