Yhdistyksellämme on käynnissä Minua liikuttaa-hanke (toimintakausi 1.3.2017-28.2.2019)
Hanketta rahoittaa Hämeen ELY (ESR, toimintalinja 5 Sosiaalisen osallisuus ja köyhyyden torjunta, erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ ja toimintakyvyn parantaminen)

Hanke on suunnattu kaikille työelämän ulkopuolella oleville ja sen tavoitteet ovat:

  • Edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien toiminta- ja työkykyä sekä etenemistä työllisyyspoluilla.
  • Tukea kohderyhmän elämänhallintaa, sosiaalista osallisuutta, hyvinvointia, työvalmiuksia, työnhaun edellytyksiä, kokemuksia työelämästä.
  • Löytää kohderyhmää työllistäviä työorganisaatioita sekä parantaa organisaatioiden työllistämisvalmiuksia.
  • Lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä tukevien organisaatioiden monialaista yhteistyötä.
  • Kehittää uudenlaista kokonaisvaltaista toimintamallia vahvistamaan kohderyhmän osallisuutta sekä toiminta- ja työkyvyn parantamista.

Toimintaan osallistuvat saavat työkaluja ja ohjausta elämänhallintaan ja työ- ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin lisäämiseen. Henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan voimme olla tarvittaessa apuna myös opiskelu- ja työllistymispolkujen etsimisessä. Liikunta on hankkeessa tehtävän ohjauksemme tärkein väline. Toimenpiteinä järjestämmekin tällä hetkellä ryhmämuotoista liikuntatoimintaa Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Janakkalassa.

Ryhmät toimivat seuraavasti:

  • Tiistaisin klo 10.00 – 12.00 Hämeenlinna, kumppanuustalo. Ryhmä kokoontuu kumppanuustalolla, liikumme siitä yhdessä eri liikuntapaikoille.
  • Torstaisin klo 9.30 – 10.30 Riihimäki, Nuorten ryhmä (työpaja HRAKS), kokoontuu Nuorisokeskus Monarilla.
  • Torstaisin klo 10.30 – 11.30 Riihimäki, aikuisten ryhmä (Työriihi), kokoontuu Nuorisokeskus Monarilla.
  • Torstaisin klo 12.00 – 14.00 Tervakoski, Nuorten ryhmä (työpaja Kino), kokoontuu Tervakosken seurantalolla.

Ryhmät ovat avoimia, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ole yhteydessä tai saavu paikalle!

Lisätietoja,

Projektipäällikkö Esa-Pekka Viinikka

0400 749302

esapekka.viinikka@lastenliikunnantuki.fi