Tältä sivulta löydät leikkejä englannin kielen oppisisältöihin. Klikkaamalla haluamaasi luokka-astetta löydät kaksi leikkiä, jotka tarjoavat mallin opetuksen toiminnallistamiseksi.  Leikit on nimetty harjoiteltavan asian mukaan, joista opettaja näkee leikin teeman. Mikäli leikeissä tarvitaan materiaalia,  esimerkiksi sanakortteja, ne ovat tulostettavissa ohjeessa olevista pdf-linkeistä. Joistakin leikeistä on myös videolinkit, joista voi nopeasti tarkistaa leikin kulun. Pääset siirtymään muihin oppiaineisiin tämän sivun lopussa olevista linkeistä tai ToimintaTavaksi! -sivulta.

Luokka 3    Luokka 4    Luokka 5    Luokka 6   

Luokka 3

Sanasto ja sanojen kirjoittaminen

● Luokan seinillä on kuvia (esim. koira, kissa, kala, talo) eri korkeuksilla.
● Oppilaat ovat pareittain.
● Toinen parista käy vuorollaan katsomassa jonkin kuvan ja tulee
kertomaan sen parilleen joko suomeksi tai harjoiteltavalla kielellä.
● Pari kirjoittaa sanan harjoiteltavalla kielellä.

Olemme tehneet opetuksen tueksi videon ja tulostettavat materiaalit. Ne aukeavat alla olevista linkeistä. Käytä hyväksesi!

Sanasto ja sanojen kirjoittaminen (video)
Eläimet (pdf)
Numerot (pdf)
Perhe (pdf)
Vaatteet (pdf)

Sanasto ja värit

● Paperille on kirjoitettu värit harjoiteltavalla kielellä.
● Oppilaat käyvät kiinnittämässä lapun luokasta löytyvään oikean väriseen
esineeseen.

Olemme tehneet opetuksen tueksi  tulostettavan materiaalin. Se aukeaa alla olevasta linkistä. Käytä hyväksesi!

Sanasto ja värit (pdf)

Luokka 4

Sanelu 1

• Sanelun tekeminen parityönä siten, että parilla on suomenkielisiä lauseita.
• Lauseiden käännökset on kiinnitetty luokan / käytävän seinille.
• Toinen parista käy hakemassa yhden käännöslauseen ja tuo sen toiselle.
• Pari kirjoittaa käännöslauseen oikean suomenkielisen lauseen kohdalle.

Olemme tehneet opetuksen tueksi  tulostettavan materiaalin. Se aukeaa alla olevasta linkistä. Käytä hyväksesi!

Sanelu 1 (pdf)

Sanelu 2

• Sanelun tekeminen parityönä siten, että parilla on suomenkielisiä lauseita.
• Lauseiden käännökset on kiinnitetty luokan / käytävän seinille.
• Toinen parista käy katsomassa yhden käännöslauseen, painaa sen
mieleensä ja kertoo sen toiselle.
• Pari kirjoittaa käännöslauseen oikean suomenkielisen lauseen kohdalle.

Olemme tehneet opetuksen tueksi videon. Se aukeaa alla olevasta linkistä. Käytä hyväksesi!

Sanelu 2 (video)

Vuorokaudenajat, kellonajat ja päivän toiminnot

● Tilan seinälle on kiinnitetty vuorokaudenajat kuvina.
● Eri puolille tilaa on kiinnitetty useita kuvia erilaisista toiminnoista.
● Oppilaat hakevat seinältä yhden toimintakuvan kerrallaan ja vievät sen
oikeaan vuorokaudenaikakuvaan.
● Kun kaikki toimintakuvat on lajiteltu, keskustellaan yhdessä jokaisen
vuorokaudenajan toiminnoista.
● Asetetaan toimintakuvat tapahtumajärjestykseen kellonajan mukaan.

Olemme tehneet opetuksen tueksi tulostettavan materiaalin. Se aukeaa alla olevasta linkistä. Käytä hyväksesi!

Vuorokaudenajat, kellonajat ja päivän toiminnot (pdf)

Luokka 5

Kysymyslauseet

● Oppilaat istuvat tuoleilla piirissä, yksi oppilas on keskellä.
● Opettaja valitsee yhden oppilaista koputtamalla tätä selkään toisten
oppilaiden huomaamatta.
● Keskellä oleva oppilas kysyy yhdeltä oppilaalta kysymyksen (esim. Do
you like…?), johon tämä vastaa.
● Kysyjä jatkaa kysymällä haluamansa kysymyksen toiselta oppilaalta.
● Kun hän kysyy oppilaalta, jota opettaja on koputtanut selkään, tämä
vastaa ”hufflepuffle” ja kaikki vaihtavat paikkaa. Viereiselle tuolille ei saa
istua.
● Se, joka jää ilman tuolia, on seuraava kysyjä.

Olemme tehneet opetuksen tueksi videon. Se aukeaa alla olevasta linkistä. Käytä hyväksesi!

Kysymyslauseet (video)

Sanelu

• Sanelun tekeminen parityönä siten, että vieraskielisiä lauseita on
kiinnitetty luokan / käytävän seinille.
• Toinen parista käy katsomassa yhden lauseen, painaa sen mieleensä ja
kertoo sen toiselle.
• Pari kääntää lauseen suomeksi ja kirjoittaa sen ylös.

Olemme tehneet opetuksen tueksi  tulostettavan materiaalin. Se aukeaa alla olevasta linkistä. Käytä hyväksesi!

Käännöslauseet  (pdf)

Luokka 6

Itsenäinen kuvaileminen, selostaminen ja ohjeiden antaminen

● Oppilaat ovat pareittain tai pienissä ryhmissä.
● Kuvitellaan, että ollaan metsässä. Siellä on esim. hypättävä joen yli,
loikittava kiveltä kivelle, ryömittävä kaatuneen puunrungon ali jne.
● Yksi ryhmän oppilaista antaa ohjeita vieraalla kielellä ja muut ryhmän
oppilaat toteuttavat niitä.
● Tehtävän helpottamiseksi esimerkkilauseita ja -ohjeita voi olla luokan
seinällä.

Olemme tehneet opetuksen tueksi tulostettavan materiaalin. Se aukeaa alla olevasta linkistä. Käytä hyväksesi!

Itsenäinen kuvaileminen, selostaminen ja ohjeiden antaminen (pdf)

Preesens ja imperfekti sekä epäsäännölliset verbit

● Luokan yksi seinä on nimetty preesens-seinäksi ja toinen imperfektiseinäksi.
● Luokan lattialla on runsaasti lappuja, joihin on kirjoitettu verbejä
preesensissä ja imperfektissä.
● Oppilaat vievät lapun kerrallaan oikealle seinälle ja kirjoittavat siitä
puuttuvan preesens- tai imperfektimuodon.

Olemme tehneet opetuksen tueksi videon ja tulostettavan materiaalin. Ne aukeavat alla olevista linkeistä. Käytä hyväksesi!

Preesens ja imperfekti sekä epäsäännölliset verbit (video)
Preesens ja imperfekti sekä epäsäännölliset verbit (pdf)

Takaisin ylös

Äidinkieli    Matematiikka    Ympäristöoppi    Historia