Lasten Liikunnan Tuki ry sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään 26.4.2021 kello 17.00 Mattilantie 14 13100 Hämeenlinna.

Kevätkokouksessa käsitellään

1.Avataan kokous

2.Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat.

3.Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5.Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.

6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hämeenlinnassa 9.3.2021

Hallitus