Lasten Liikunnan Tuki ry sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 7.12. klo 16.30 Hattelmalantie 25 K-rakennus.

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä urheilulajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma jatalousarvio
 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
 11. Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. Päätetään kokous