Lasten Liikunnan Tuki ry:n hallitus päätti kokouksessaan 6.7. lopettaa nykymuotoisen Peuhulan päiväkerhotoiminnan vuoden lopussa tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia. Toiminta jatkuu syykauden suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä yhdistyksen hallitus laatii yhteistyössä mm. Hämeenlinnan kaupungin kanssa uuden varhaiskasvatuksen strategian toiminnalleen.

”Peuhulan toiminta on ollut jo usean vuoden taloudellisesti kannattamatonta. Lapsilukumäärät ovat jatkuvasti pienentyneet. Yhdistyksen tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä jo muutaman vuoden peräkkäin ja kevään pandemia on vain pahentanut tilannetta, toteaa toiminnanjohtaja Juha Liedes. Ilman Hämeenlinnan kaupungin ripeää toimintaa ja taloudellista tukea emme olisi selvinneet keväästä.”

”Varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia, yhdistyksemme yksi alkuperäisistä toiminnoista on nykymuodossaan tullut tiensä päähän. Viime vuosina olemme kehittäneet mm. materiaalia hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen, mistä olemme ylpeitä. Emme ole heittämässä tätä työtä hukkaan, vaan organisoimassa toimintaamme vastaamaan nykypäivää kertoi Liedes.”

Lasten Liikunnan Tuen Peuhulan päiväkerho toiminta käynnistyi yhdistyksen perustamisen yhteydessä ja on toiminut yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta. Peuhulan vakituiset työntekijät uudelleen sijoitetaan yhdistyksen muihin työtehtäviin.

Peuhulan päiväkerhotoiminta jatkaa syyskauden toimintaansa suunnitelmien mukaisesti elokuusta joulukuun loppuun Tavastia Areenan tiloissa.

”Halituksemme haluaa näin antaa nyt jo mukaan ilmoittautuneille perheille aikaa järjestellä lasten hoitoasiat. Ymmärrämme, että toiminnan päättyminen äkisti olisi ollut perheille ja lapsille hankalaa toteaa Liedes. Saimme perheiltä vetoomuksen toiminnan jatkumisesta ja otimme tämän huomioon näillä resursseilla mitä meillä on.”

Lasten Liikunnan Tuen muut varhaiskasvatustoiminnot jatkuvat normaalisti. Liikuntaleikkikoulua järjestetään kolmella eri toimipisteellä ja myös Peuhukahvila toiminta jatkuu suunnitelman mukaisesti tiistai ja perjantai aamupäivinä.