Luonto on täynnä aarteita. Luonnossa liikkuminen on lapselle luontaista, seikkailua ja luonnon aarteiden ihmettelyä. Luonnossa liikkumisella on positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille. Tältä pohjalta Aulangolle kehitettiin Aulangon aarteet -luontoliikuntapäivä DigiTrail-mobiilisovellusta hyödyntäen yhdessä neljännen luokan oppilaiden kanssa. Pilottipäivän ja oppilailta kerätyn palautteen pohjalta luontoliikuntapäivän sisältöä ja digisovellusta kehitettiin, jotta sisältö tukisi oppimista ja hyvinvointia mahdollisimman hyvin.

Pilotoinnin järjestivät Lasten Liikunnan Tuen Luonnollinen liike -hanke ja HAMK Smart -tutkimusyksikön DigiTrail-hanke.

Paras päivä ikinä -artikkeli ( Hamk Unlimited)