Metsähallituksen luontopalvelut julkisti vuoden 2018 luontokohteiden kävijämäärät. Aulanko oli historiakohteista ylivoimaisesti suosituin.  Aulangon luonnossa vierailijoita oli yli 432 0000. Vuonna 2017 heitä oli 412 000 joten kasvua 20 000 (+5%) Kävijöitä valtion kaikissa luontokohteissa oli lähes 6,9 miljoonaa. Metsähallituksen Luontopalveluiden mukaan kävijöistä yli 88 % koko luontoretkellä olleen melko tai erittäin paljon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Keskimäärin kävijät arvioivat saamansa terveyshyödyn 110 euron arvoiseksi. (Lähde: Hämeen Sanomat 1.2.2019)

Kävijämäärän kasvu on hyvä uutinen Lasten Liikunnan Tuelle, koska me koordinoimme Aulangon Ulkoilumajan kehittämistyötä Aulangon Luontoliikuntakeskukseksi. Kehittämistyötä teemme yhdessä alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa Luonnollinen Liike -hankkeella. Hanke on Euroopan Unionin aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke.