Tuloskortti 2018 – lasten ja nuorten liikunta Suomessa uusimmista tutkimustuloksista on julkaistu. Valtakunnallisen asiantuntijaryhmän kokoamasta Tuloskortista selviää, että Suomessa lasten ja nuorten liikunnassa on havaittavissa myönteistä kehitystä.

Verkossa lisätietoa tutkimuksesta ja tuloksista (pdf)

Tuloskortti 2018 yhteenveto

Tutkimuksen tiivistelmä

Tuloskortti

Tuloskortti 2018 on Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmän kokoama kooste lasten ja nuorten liikuntaa koskevista uusimmista tutkimustuloksista. Siinä lasten ja nuorten liikuntaa katsotaan 11 osa-alueen kautta. Tuloskortti on suunnattu erityisesti kuntapäättäjille. Asiantuntijaryhmässä on ollut edustus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL), Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta, LIKES-tutkimuskeskuksesta, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta KIHUsta, UKK-instituutista, valtion liikuntaneuvostosta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta. Työtä on koordinoinut LIKES-tutkimuskeskus.