skip to main content

Minua liikuttaa

Yhdistyksellämme on käynnissä Minua liikuttaa-hanke (toimintakausi 1.3.2017-28.2.2019)

Hankketta rahoittaa Hämeen ELY (ESR, toimintalinja 5 Sosiaalisen osallisuus ja köyhyyden torjunta, erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ ja toimintakyvyn parantaminen)

Hanke on suunnattu kaikille työelämän ulkopuolella oleville ja sen tavoitteet ovat: 

- Edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien toiminta- ja työkykyä sekä etenemistä työllisyyspoluilla.
- Tukea kohderyhmän elämänhallintaa, sosiaalista osallisuutta, hyvinvointia, työvalmiuksia, työnhaun edellytyksiä, kokemuksia työelämästä
- Löytää kohderyhmää työllistäviä työorganisaatioita sekä parantaa organisaatioiden työllistämisvalmiuksia.
- Lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä tukevien organisaatioiden monialaista yhteistyötä.
- Kehittää uudenlaista kokonaisvaltaista toimintamallia vahvistamaan kohderyhmän osallisuutta sekä toiminta- ja työkyvyn parantamista.
 
Toimenpiteinä järjestämme tällä hetkellä ryhmämuotoista liikuntatoimintaa Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Janakkalassa. 
 
Lisätietoja, 
 
Projektipäällikkö Esa-Pekka Viinikka
0400 749302
esapekka.viinikka@lastenliikunnantuki.fi