skip to main content

Näihin uskomme - Lasten liikunnan tuen arvot

Yhteistyö Uskomme yhteistyön voimaan. Tavoitteenamme on laaja verkostoituminen eri tahojen kanssa kaikilla toimintamme sektoreilla.

Tasapuolisuus Kaikki liikuntamuodot ja urheilulajit ovat mahdollisia toiminnassamme. Toimintamme tukee kaikkia seutukunnan liikunnan järjestöjä heidän toiminnassaan eettisesti kestävän urheilun periaatteita noudattaen. Yksilön kunnioittaminen ja tasa-arvoisuus ovat liikuntatuokioidemme toiminnan perustus.

Laatu Toimintamme rakentuu tuotetyytyväisyyden ja kannattavuuden pohjalle, jotta pystymme ylläpitämään ja kehittämään toimintaamme.

Luottamus Vanhemmat luottavat lapsensa - kaikkein arvokkaimman omaisuutensa - mukaan toimintaamme. Siksi huolenpito, turvallisuus ja vastuunkanto ovat henkilöstömme toiminnan perusta.

Haluamme toimia seutukunnan johtavana harraste- ja terveysliikuttajana ja tuottaa monella tapaa iloa ja hyvinvointia perheiden elämään.

Ydinosaamisemme

  • Lasten harrasteliikunta
  • Kunto- ja terveysliikunta
  • Koulutus & työllistäminen

 

LIIKUNTAA OMAKSI ILOKSI JA HYÖDYKSI!