skip to main content

Toiminnallinen iltapäivä

MITÄ? Toiminnallisen iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda hyvä pohja kasvulle. Tämä toteutetaan järjestämällä liikuntapainotteista iltapäivätoimintaa.

KENELLE? Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2. luokkalaisille sekä erityisopetukseen otetuille 3.-9. vuosiluokan oppilaille.

KOSKA? Toimintaa koulun työvuoden aikana kello 11.00 – 17.00 välisenä aikana.

MISSÄ? Hämeenlinnan Opetusviraston hallinnoimilla kouluilla.

MIKSI? Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen iltapäivään, jossa hänellä on mahdollisuus liikkua joka päivä. Lapsi tarvitsee koulupäivän jälkeen turvallisen aikuisen läsnäoloa, lepoa, aikaa läksyille sekä toimintaa. Tutkimusten mukaan vakava lapsen kehitykseen liittyvä riski sisältyy ilman aikuisen läsnäoloa vietettyihin iltapäiviin. Jo yli 10 tunnin yksinolo viikossa lisää lapsen oireilun riskiä.