skip to main content

Toimintaa kouluikäisille

Lasten Liikunnan Tuki ry järjestää koululaisille iltapäivätoimintaa, liikuntakerhoja ja liikuntatapahtumia. Iltapäivätoiminta tukee lasten hyvinvointia ja terveyttä ja antaa yksinäisiin iltapäiviin mielekästä toimintaa.

Koululiikuntatapahtumia ovat esimerkiksi koulujen väliset kilpailut ja turnaukset sekä liikuntaan aktivoivat tapahtumat. Liikuntakerhot ovat kesälomalla kouluilla järjestettäviä kerhoja, joissa on monenlaista toimintaa koululaisille.


Katso myös

» Toiminnallinen iltapäivä

» Koululiikuntatapahtumat

» Liikuntakerhot

Hei Haloo!

Koululaisten liikuntasuositusten mukaan lasten tulisi liikkua päivittäin ja mielellään useita tunteja päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla.

  • 7-12-vuotiaana vähintään 2 tuntia päivässä
  • 13-18-vuotiaana vähintään 1-1 ½ tuntia päivässä
  • päivän liikunta-annos voidaan pilkkoa lyhyempiin osiin

Liikunnan rooli lasten ja nuorten kehityksessä on suuri:

  • Liikunta edesauttaa ja vahvistaa tuki- ja liikuntaelimistön kehittymistä
  • Lapsena harrastettu liikunta vahvistaa liikuntatottumusten muotoutumista ja säilymistä aikuisuuteen
  • Liikunnan myötä lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu. Tämä edellyttää hyvien kokemusten ja palautteen saamista liikunnasta
  • Lapsi oppii joukkuepelien ja yhteisten leikkien kautta vuorovaikutteisuutta ja toisten huomioonottamista

Lapsena liikkuneet harrastavat liikuntaa myös aikuisena. Koululaisten hyvä fyysinen kunto edistää lisäksi jaksamista ja oppimista.

 

Lähde: Nuori Suomi ja UKK-Instituutti